Kategorie
Blog

Tłumaczenie dokumentów finansowych

Profesjonalne tłumaczenie dokumentów finansowych. Czyli jakie?

Tłumaczymy bardzo zróżnicowane dokumenty i robimy to z wielu powodów. Tłumaczenie dokumentów finansowych na angielski służy biznesowej komunikacji firm. Raport spółki umożliwia wgląd w procesy biznesowe. Bieżące raporty spółki posłużą komunikacji z inwestorami. Cykliczny zbiór raportów wielu spółek umożliwia analizę aktualnych trendów ekonomicznych lub rozeznanie się w sytuacji na rynku. Rzetelne tłumaczenie dokumentów giełdowych cechuje się profesjonalizmem na wielu płaszczyznach. Poniżej wymienię kilka z nich.

Przygotowanie

Tłumaczenie bilansu lub raportu spółki nie to coś więcej niż przyporządkowanie terminów księgowych. Często trzeba przygotować warsztat tłumacza, zanurzyć się w terminologii, przygotować glosariusz, lub przejrzeć posiadane. Często chodzi też o czas na przygotowanie pliku do edycji czy na dorysowanie tych elementów tabel, które się posypią przy konwersji z pliku pdf do pliku Word.

Wiedza

Profesjonalne tłumaczenie dokumentów spółki wymaga obszernej wiedzy. Tu chodzi o relacje inwestorskie. To jest tłumaczenie publikacji giełdowych, tłumaczenie dokumentów finansowych, nawet dokumentów założycielskich spółki. To są złożone sprawy i trudne dokumenty. Tłumacz stale pogłębia i weryfikuje swoją wiedzę w obszarze różnych dziedzin naukowych: jako bankowiec, jako księgowy, jako ekonomista.

Dokładność i precyzja

Liczy się każdy znak, bo pomyłka może prowadzić do błędnych decyzji lub wywrzeć błędne wrażenie. Wizualny aspekt i czas realizacji też są ważne. Liczy się też oczekiwana forma docelowa tłumaczenia. Ważna jest językowa poprawność. Liczy się matematyczna czujność, kancelaryjna staranność, księgowa dokładność. Profesjonalne tłumaczenie przecież idzie w parze z wizerunkiem firmy.

Post-edycja

Należy upewnić się, że odpowiedniki terminów w tabelach są spójne. To dotyczy zresztą całego tekstu, ale długie kolumny terminów księgowych i liczb wymagają szczególnej uwagi i precyzji. Warto np. zwrócić uwagę na zaokrąglenie liczby z trzema miejscami po przecinku. Tłumacz może zdecydować się zaokrąglić te liczby, dbając o spójność formatowania i standard edycji. Przy takich działaniach należy sprawdzić czy wszystko w tym obszarze się zgadza.

Zaufanie

Tłumacz jest osobą, która buduje zaufanie podczas komunikacji. Zaufanie jest podstawą biznesu. Słowo kredyt pochodzi od łacińskiego crēdō (“wierzę”) i w tym kontekście kredyt oznacza zaufanie. Tłumaczenie ma jakiś cel i tłumacz wielokrotnie pozostając bezstronnym wobec uczestników komunikacji ingeruje w samo tłumaczenie. Ważne je by komunikat spełnił służył założonym celom i spełniał określone funkcje.

Jakość tłumaczenia

To to tylko kilka aspektów profesjonalizmu tłumacza języka angielskiego. Takich aspektów albo płaszczyzn jest więcej. Tłumacz zamyka je w dokumencie tworząc przestrzeń dokumentu. Nadaje mu pewnego wymiaru. Przestrzeń tłumaczonego dokumentu wyraża jakość tłumaczenia. Dlatego profesjonalny tłumacz pracuje nad strategią i warsztatem tłumacza pod kątem jakości tłumaczenia.

Kategorie
Blog

Tłumaczenia raportów giełdowych

Komu potrzebne jest tłumaczenie raportów giełdowych?

Tłumaczenia raportów giełdowych oraz wyników finansowych są najczęściej potrzebne spółkom, które są obecne na giełdzie. Kodeks Dobrych Praktyk GPW wymaga od nich regularnych publikacji w języku angielskim.

Obowiązek przedstawienia informacji w języku angielskim dotyczy przede wszystkim rocznego bilansu. W teorii to oznacza to wyłącznie obowiązek tłumaczenia wyników finansowych na koniec roku. Realnie spółki zamawiają nie tylko tłumaczenie raportów rocznych. W praktyce jest inaczej i sprawa jest bardziej złożona.

Przy obecnym poziomie globalizacji firmy zamawiają opracowanie językowe wielu innych dokumentów. Często spółka sporządza a tłumacz tłumaczy raport z działalności spółki. Taki raport opisuje obecną pozycję danej spółki, perspektywy rozwoju i zagrożenia. To samo dotyczy raportów okresowych i raportów bieżących. Można tutaj jeszcze ująć list prezesa do akcjonariuszy. To może też być tłumaczenie raportu zrównoważonego rozwoju.

A oprócz spółek giełdowych?

Nie tylko akcjonariusze potrzebują informacji o wynikach spółki. Często podmioty z innych krajów dopiero zainteresowane współpracą proszą o raport finansowy firmy. Język angielski jest obecnie lingua franca, językiem uniwersalnym świata biznesu. Właśnie dlatego czasem powiemy, że chodzi o tłumaczenie relacji inwestorskich, bo będzie się tu zawierać wiele różnych dokumentów spółki.

Raport giełdowy czy raport finansowy?

Możemy rozróżnić terminy raport giełdowy i raport finansowy. Tłumaczenie raportów giełdowych najczęściej oznacza tłumaczenie dokumentów publikowanych przez daną spółkę obecną na giełdzie. Przy tym giełda też regularnie publikuje własne raporty. Często mają charakter zbiorczy i są opatrzone komentarzem. W takim wypadku chodzi o tłumaczenie raportów giełdowych. Rozumiemy że to tłumaczenie dokumentów o trochę innym charakterze.

Natomiast firmy nie notowane na giełdzie nie muszą publikować swoich wyników finansowych w języku angielskim. Niemniej, jak każda firma, przygotowują roczne raporty. Możemy powiedzieć, że to raport finansowy albo księgowy, potocznie zwanym bilans księgowy. Taki dokument, który wykazuje pewne podobieństwo w swojej budowie z raportem spółki, też często jest tłumaczony.

Kto jeszcze potrzebuje tłumaczenia raportów giełdowych?

Raporty finansowe tłumaczone na język angielski przydadzą się również innym firmom. Takie tłumaczenie może być niezbędne w działalności firm z różnych branż. To dotyczy branży księgowej, bankowej, ubezpieczeniowej. Tłumaczenie raportów giełdowych zamówią firmy działające w obszarze inwestycji na rynkach kapitałowych.

Tłumaczenie wyników finansowych spółki może też zlecać zarząd spółki państwowej. Często tłumaczenie raportów na język angielski zamawiają spółki państwowe operujące w kluczowych obszarach infrastruktury. Będą to nawet spółki związane z zabezpieczenie infrastruktury krytycznej, chociażby dostaw energii. Tłumacz, współpracując ze spółką państwową, ma do czynienia z określoną specjalizacją. To wynika też ze zróżnicowania rynku. Przez to każde tłumaczenie dokumentów spółki ma indywidualny charakter. Wiedza i doświadczenie w realizacji podobnych zleceń jest bardzo przydatne.