Kategorie
Blog

Tłumaczenia raportów giełdowych

Komu potrzebne jest tłumaczenie raportów giełdowych?

Tłumaczenia raportów giełdowych oraz wyników finansowych są najczęściej potrzebne spółkom, które są obecne na giełdzie. Kodeks Dobrych Praktyk GPW wymaga od nich regularnych publikacji w języku angielskim.

Obowiązek przedstawienia informacji w języku angielskim dotyczy przede wszystkim rocznego bilansu. W teorii to oznacza to wyłącznie obowiązek tłumaczenia wyników finansowych na koniec roku. Realnie spółki zamawiają nie tylko tłumaczenie raportów rocznych. W praktyce jest inaczej i sprawa jest bardziej złożona.

Przy obecnym poziomie globalizacji firmy zamawiają opracowanie językowe wielu innych dokumentów. Często spółka sporządza a tłumacz tłumaczy raport z działalności spółki. Taki raport opisuje obecną pozycję danej spółki, perspektywy rozwoju i zagrożenia. To samo dotyczy raportów okresowych i raportów bieżących. Można tutaj jeszcze ująć list prezesa do akcjonariuszy. To może też być tłumaczenie raportu zrównoważonego rozwoju.

A oprócz spółek giełdowych?

Nie tylko akcjonariusze potrzebują informacji o wynikach spółki. Często podmioty z innych krajów dopiero zainteresowane współpracą proszą o raport finansowy firmy. Język angielski jest obecnie lingua franca, językiem uniwersalnym świata biznesu. Właśnie dlatego czasem powiemy, że chodzi o tłumaczenie relacji inwestorskich, bo będzie się tu zawierać wiele różnych dokumentów spółki.

Raport giełdowy czy raport finansowy?

Możemy rozróżnić terminy raport giełdowy i raport finansowy. Tłumaczenie raportów giełdowych najczęściej oznacza tłumaczenie dokumentów publikowanych przez daną spółkę obecną na giełdzie. Przy tym giełda też regularnie publikuje własne raporty. Często mają charakter zbiorczy i są opatrzone komentarzem. W takim wypadku chodzi o tłumaczenie raportów giełdowych. Rozumiemy że to tłumaczenie dokumentów o trochę innym charakterze.

Natomiast firmy nie notowane na giełdzie nie muszą publikować swoich wyników finansowych w języku angielskim. Niemniej, jak każda firma, przygotowują roczne raporty. Możemy powiedzieć, że to raport finansowy albo księgowy, potocznie zwanym bilans księgowy. Taki dokument, który wykazuje pewne podobieństwo w swojej budowie z raportem spółki, też często jest tłumaczony.

Kto jeszcze potrzebuje tłumaczenia raportów giełdowych?

Raporty finansowe tłumaczone na język angielski przydadzą się również innym firmom. Takie tłumaczenie może być niezbędne w działalności firm z różnych branż. To dotyczy branży księgowej, bankowej, ubezpieczeniowej. Tłumaczenie raportów giełdowych zamówią firmy działające w obszarze inwestycji na rynkach kapitałowych.

Tłumaczenie wyników finansowych spółki może też zlecać zarząd spółki państwowej. Często tłumaczenie raportów na język angielski zamawiają spółki państwowe operujące w kluczowych obszarach infrastruktury. Będą to nawet spółki związane z zabezpieczenie infrastruktury krytycznej, chociażby dostaw energii. Tłumacz, współpracując ze spółką państwową, ma do czynienia z określoną specjalizacją. To wynika też ze zróżnicowania rynku. Przez to każde tłumaczenie dokumentów spółki ma indywidualny charakter. Wiedza i doświadczenie w realizacji podobnych zleceń jest bardzo przydatne.