Kategorie
Blog

Specyfikacja rodzajów tłumaczeń

Tłumaczenie wierne czy piękne?

Francuski pisarz epoki oświecenia Voltaire, znany jest z takiej oto sentencji: „Tłumaczenia są jak kobiety – albo piękne, albo wierne.”
Mógł przecież powiedzieć, że często jest jak mężczyzna, albo nie do końca zrozumiałe, albo właściwie mało praktyczne. Tym żartem można zilustrować różnice specyfiki realizacji tłumaczeń literackich i tłumaczeń technicznych.

Style pracy tłumacza

Mamy specjalizację techniczną i literacką, które są dwoma przeciwstawnymi stylami pracy. Mogłoby się wydawać, że tłumacz wybiera między jedną, a drugą strategią tłumaczenia w zależności od rodzaju tekstu.

W tłumaczeniu tekstu literackiego czerpiemy z bogactwa języka, pracujemy kreatywnie. Nasze tłumaczenie będzie wypełniać różnorodne funkcje. Tu jest sztuka i rozrywka, publicystyka, marketing. Tu jakość tłumaczenia literackiego ma wpływ na wydźwięk estetyczny i percepcję odbiorców.

Natomiast, tłumaczenia techniczne, czy. np. tłumaczenie sprawozdania z działalności zarządu będzie miało inne kluczowe zadanie. Ono ma wiernie odzwierciedlać informacje i dane. Jakość tłumaczenia technicznego wydaje się wynikać z jego wierności faktograficznej. W przypadku tłumaczenia technicznego, lekkie pióro i bogaty styl pisarski schodzą na dalszy plan. Nie ma tutaj miejsca na twórczą interpretację. Konieczne jest ścisłe trzymanie się oryginału.

Rozpiętość językowa tłumaczeń

Rozpiętość pomiędzy tym, co w języku podlega ocenie estetycznej, a tym co istotne ze względu na fakty tworzy niezwykle złożony gradient. Ciężko zaprzeczać estetycznym wymiarom rysunków technicznych, magii nienagannie odrysowanych tabel. Style, standardy, staranność. To decyduje o estetyce tłumaczenia technicznego. Nie sposób też odmówić prawa do struktury utworom pięknym. Praca związana z edycją tekstu: interpunkcja, stylistyka, spójność. Do tego dochodzą czcionki i formatowanie struktury tekstu. Tu jest sporo naukowej ścisłości.

Dlatego spojrzenie w aspekcie tłumaczenie piękne czy wierne to jedno z wielu spojrzeń na próbę zdefiniowania pytania: Co to znaczy profesjonalne tłumaczenie? Na pewno kryteria mogą być złożone i zróżnicowane. Dużo zależy od tego, jakie to tłumaczenie. Czego ono dotyczy i komu będzie potrzebne.

Kategorie
Blog

Tłumaczenie dokumentów finansowych

Profesjonalne tłumaczenie dokumentów finansowych. Czyli jakie?

Tłumaczymy bardzo zróżnicowane dokumenty i robimy to z wielu powodów. Tłumaczenie dokumentów finansowych na angielski służy biznesowej komunikacji firm. Raport spółki umożliwia wgląd w procesy biznesowe. Bieżące raporty spółki posłużą komunikacji z inwestorami. Cykliczny zbiór raportów wielu spółek umożliwia analizę aktualnych trendów ekonomicznych lub rozeznanie się w sytuacji na rynku. Rzetelne tłumaczenie dokumentów giełdowych cechuje się profesjonalizmem na wielu płaszczyznach. Poniżej wymienię kilka z nich.

Przygotowanie

Tłumaczenie bilansu lub raportu spółki nie to coś więcej niż przyporządkowanie terminów księgowych. Często trzeba przygotować warsztat tłumacza, zanurzyć się w terminologii, przygotować glosariusz, lub przejrzeć posiadane. Często chodzi też o czas na przygotowanie pliku do edycji czy na dorysowanie tych elementów tabel, które się posypią przy konwersji z pliku pdf do pliku Word.

Wiedza

Profesjonalne tłumaczenie dokumentów spółki wymaga obszernej wiedzy. Tu chodzi o relacje inwestorskie. To jest tłumaczenie publikacji giełdowych, tłumaczenie dokumentów finansowych, nawet dokumentów założycielskich spółki. To są złożone sprawy i trudne dokumenty. Tłumacz stale pogłębia i weryfikuje swoją wiedzę w obszarze różnych dziedzin naukowych: jako bankowiec, jako księgowy, jako ekonomista.

Dokładność i precyzja

Liczy się każdy znak, bo pomyłka może prowadzić do błędnych decyzji lub wywrzeć błędne wrażenie. Wizualny aspekt i czas realizacji też są ważne. Liczy się też oczekiwana forma docelowa tłumaczenia. Ważna jest językowa poprawność. Liczy się matematyczna czujność, kancelaryjna staranność, księgowa dokładność. Profesjonalne tłumaczenie przecież idzie w parze z wizerunkiem firmy.

Post-edycja

Należy upewnić się, że odpowiedniki terminów w tabelach są spójne. To dotyczy zresztą całego tekstu, ale długie kolumny terminów księgowych i liczb wymagają szczególnej uwagi i precyzji. Warto np. zwrócić uwagę na zaokrąglenie liczby z trzema miejscami po przecinku. Tłumacz może zdecydować się zaokrąglić te liczby, dbając o spójność formatowania i standard edycji. Przy takich działaniach należy sprawdzić czy wszystko w tym obszarze się zgadza.

Zaufanie

Tłumacz jest osobą, która buduje zaufanie podczas komunikacji. Zaufanie jest podstawą biznesu. Słowo kredyt pochodzi od łacińskiego crēdō (“wierzę”) i w tym kontekście kredyt oznacza zaufanie. Tłumaczenie ma jakiś cel i tłumacz wielokrotnie pozostając bezstronnym wobec uczestników komunikacji ingeruje w samo tłumaczenie. Ważne je by komunikat spełnił służył założonym celom i spełniał określone funkcje.

Jakość tłumaczenia

To to tylko kilka aspektów profesjonalizmu tłumacza języka angielskiego. Takich aspektów albo płaszczyzn jest więcej. Tłumacz zamyka je w dokumencie tworząc przestrzeń dokumentu. Nadaje mu pewnego wymiaru. Przestrzeń tłumaczonego dokumentu wyraża jakość tłumaczenia. Dlatego profesjonalny tłumacz pracuje nad strategią i warsztatem tłumacza pod kątem jakości tłumaczenia.