Kategorie
Blog

Tłumaczenia budowlane – kiedy są potrzebne?

Sytuacje, w których potrzebne są tłumaczenia budowlane

Współpraca z zagranicznymi kontrahentami to ważny krok w rozwoju każdej firmy budowlanej. Aby jednak odnieść sukces, trzeba dopilnować prawidłowości wszystkich dokumentów, zwłaszcza jeśli mówimy o dokumentach, jakimi są tłumaczenia budowlane. Takich dokumentów jest jednak wiele a część z nich zechce obejrzeć nasz inwestor, wykonawca lub podwykonawca. Niezbędne okaże się profesjonalne tłumaczenie. Takie tłumaczenie najczęściej łączy w sobie różne elementy. To jednocześnie i tłumaczenie techniczne, w przeważającej części to tłumaczenie techniczne. Dodatkowe, to tłumaczenie biznesowe i pewnej mierze często też tłumaczenie prawnicze. Takie właśnie jest tłumaczenie dla budownictwa: wymagające, interdyscyplinarne i trudne.

Dlatego też tłumaczenia budowlane muszą być wykonywane z bardzo dużą starannością. Niewłaściwe przetłumaczenie choćby jednego słowa może skutkować poważną awarią zagrażającą zdrowiu lub życiu ludzi. Może także narazić inwestora na straty materialne, opóźnienie i problemy administracyjne. Wiedza i doświadczenie tłumacza są czymś najbardziej istotnym w tej branży, a sama branża jest wymagająca i trudna. Dlatego też dobry tłumacz techniczny języka angielskiego w sektorze budowlanym ma pełne ręce roboty.

Jakie zlecenia na tłumaczenia budowlane najczęściej składają klienci?

Najczęściej klienci do biura tłumaczeń zgłaszają się, gdy potrzebują dokumentacji niezbędnej do otrzymania pozwoleń na budowę. Dzieje się tak, ponieważ muszą być one przygotowane w języku właściwym dla kraju realizowanej inwestycji. Tłumaczenia budowlane obejmują wtedy przede wszystkim kosztorysy, plany zagospodarowania, projekty, licencje budowlane, protokoły odbioru. W wielu przypadkach są to tłumaczenia przysięgłe.

Zakres tłumaczeń dla budownictwa

Niemniej jednak zakres tłumaczeń, które można określić mianem tłumaczenie dla budownictwa jest bardzo szeroki. Protokołów odbioru jest cały szereg. Są pełnomocnictwa dla wykonawców, podwykonawców. Tłumaczy się też dokumenty dla architekta. Wśród tych dokumentów mogą być poszczególne specyfikacje materiałowe i całe kosztorysy, włącznie z późniejszym tłumaczeniem faktur. Mogą być plany budowy i określające te dokumenty tłumaczenie umowy na budowę i umowy na realizację inwestycji.

Zakres słownictwa, tematyki, obszarów kompetencji i obszarów rzeczywistości, których tłumaczenie dokumentów dotyczy jest zróżnicowane i niezwykle obszerne. Tu jest słownictwo z architektury i opisy technologii. Tu może być potrzebna znajomość języka biznesu, ekonomii i prawa, a przede wszystkim znajomość obu rzeczywistości: źródłowej i docelowej. W przypadku Polski nie ma z tym problemu, tu wiedzę można uzupełnić niemalże od ręki.

W przypadku języka docelowego tłumacz języka angielskiego napotyka na szereg dylematów, a proces decyzyjny jest złożony. Istotne jest co tłumaczymy i kto jest odbiorcą. Musimy wiedzieć jaka jest funkcja tłumaczonego tekstu. Inaczej sformułujemy tekst wiedząc, że to konkretny urząd lub osoba go wymaga. Inaczej jeśli przygotowujemy tekst dla szerokiego odbiorcy, na przykład relacjonujemy i tłumaczymy postęp prac budowlanych w ramach relacji inwestorskich publikowanych na stronie głównego wykonawcy.

Biuro tłumaczeń Olsztyn przyjmuje zlecenia tłumaczenia dokumentów technicznych, biznesowych i administracyjnych, których tłumaczenie okazuje się niezbędne podczas budowy. Od tłumaczenia umowy na wykonawstwo po tłumaczenie dokumentacji technicznej.

Dodatkowa dokumentacja

Bardzo często tłumaczenia budowlane dotyczą również dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia chęci udziału w przetargu. Tłumaczenie jest często wykonywanie dwukrotnie. Tłumaczy się dane techniczne i biznesowe projektu zawarte w wymaganiach przetargu. Następnie tłumaczy się ofertę przetargową. Często przygotowuje się tłumaczenie portfolio, wykaz i opis zrealizowanych inwestycji, kompetencji, umiejętności i tłumaczenie posiadanych uprawnień.

Tłumaczeniom podlegają także materiały reklamowe niezbędne do prezentacji firmy na arenie międzynarodowej. tłumacz j angielskiego wykonuje także tłumaczenie broszur marketingowych dla klientów, stron internetowych oraz innych materiałów promocyjnych.

Tłumaczenia dla budownictwa – niezbędna współpraca z profesjonalnym biurem tłumaczeń

Zlecając tłumaczenia budowlane profesjonaliście otrzymujesz produkt najwyższej jakości. Masz wówczas pewność, że cała dokumentacja w języku obcym została przygotowana w poprawnie. tłumacz z języka angielskiego na polski stosuje się do obowiązujących norm i zasad wykonywanie tłumaczeń technicznych. Takie standardy realizacji tłumaczeń i wytyczne istnieją i obowiązują w wielu obszarach tłumaczeń dla technologii i przemysłu.

Zleceniodawca ma też pewność, że tłumacz porusza się w rzeczywistości, której dotyczy tłumaczenie specjalistyczne, że spędził czas na zgłębienie wiedzy, przygotowanie warsztatu tłumacza, opracowanie strategii, ewentualne konsultacje z profesjonalistą. Takie podejście prowadzi do realizacji dobrego tłumaczenia, bez żadnego przekłamania, nadinterpretacji. W takim tłumaczeniu nie tylko zdania i słowa – ale i każda kropka czy przecinek. Każda liczba, i znak diakrytyczny, interpunkcyjny i symbol fizyczny – wszystko jest uwzględnione.

Warto wykorzystać profesjonalne usługi tłumaczeń, aby budować profesjonalny wizerunek, a wraz z nim, pozycję na krajowym i międzynarodowym rynku budowlanym.