Kategorie
Blog

Specyfikacja rodzajów tłumaczeń

Tłumaczenie wierne czy piękne?

Francuski pisarz epoki oświecenia Voltaire, znany jest z takiej oto sentencji: „Tłumaczenia są jak kobiety – albo piękne, albo wierne.”
Mógł przecież powiedzieć, że często jest jak mężczyzna, albo nie do końca zrozumiałe, albo właściwie mało praktyczne. Tym żartem można zilustrować różnice specyfiki realizacji tłumaczeń literackich i tłumaczeń technicznych.

Style pracy tłumacza

Mamy specjalizację techniczną i literacką, które są dwoma przeciwstawnymi stylami pracy. Mogłoby się wydawać, że tłumacz wybiera między jedną, a drugą strategią tłumaczenia w zależności od rodzaju tekstu.

W tłumaczeniu tekstu literackiego czerpiemy z bogactwa języka, pracujemy kreatywnie. Nasze tłumaczenie będzie wypełniać różnorodne funkcje. Tu jest sztuka i rozrywka, publicystyka, marketing. Tu jakość tłumaczenia literackiego ma wpływ na wydźwięk estetyczny i percepcję odbiorców.

Natomiast, tłumaczenia techniczne, czy. np. tłumaczenie sprawozdania z działalności zarządu będzie miało inne kluczowe zadanie. Ono ma wiernie odzwierciedlać informacje i dane. Jakość tłumaczenia technicznego wydaje się wynikać z jego wierności faktograficznej. W przypadku tłumaczenia technicznego, lekkie pióro i bogaty styl pisarski schodzą na dalszy plan. Nie ma tutaj miejsca na twórczą interpretację. Konieczne jest ścisłe trzymanie się oryginału.

Rozpiętość językowa tłumaczeń

Rozpiętość pomiędzy tym, co w języku podlega ocenie estetycznej, a tym co istotne ze względu na fakty tworzy niezwykle złożony gradient. Ciężko zaprzeczać estetycznym wymiarom rysunków technicznych, magii nienagannie odrysowanych tabel. Style, standardy, staranność. To decyduje o estetyce tłumaczenia technicznego. Nie sposób też odmówić prawa do struktury utworom pięknym. Praca związana z edycją tekstu: interpunkcja, stylistyka, spójność. Do tego dochodzą czcionki i formatowanie struktury tekstu. Tu jest sporo naukowej ścisłości.

Dlatego spojrzenie w aspekcie tłumaczenie piękne czy wierne to jedno z wielu spojrzeń na próbę zdefiniowania pytania: Co to znaczy profesjonalne tłumaczenie? Na pewno kryteria mogą być złożone i zróżnicowane. Dużo zależy od tego, jakie to tłumaczenie. Czego ono dotyczy i komu będzie potrzebne.

Kategorie
Blog

Biuro tłumaczeń Olsztyn – co może zaoferować?

Usługi, jakie może zaoferować biuro tłumaczeń Olsztyn

Odpowiednia translacja gwarantuje prawidłowe zrozumienie podpisywanej umowy czy ułatwia prowadzenie negocjacji. Korzystając z usług profesjonalnego biura tłumaczeń masz szansę cieszyć się z pozytywnych kontaktów z kontrahentami zagranicznymi.

Tłumaczenia ekonomiczne i finansowe

Biuro tłumaczeń Olsztyn może przygotować pakiet tłumaczeń z zakresu ekonomii i finansów. Usługi obejmują tłumaczenia księgowe, korespondencję bieżącą, sprawozdania zarządu, wnioski kredytowe czy kosztorysy. Można także zlecić wykonanie tłumaczeń dokumentów przetargowych, opracowań branżowych czy ofert i umów.

Tłumacz po angielsku na polski wykona również przekłady umów i kontraktów, analiz SWOT, dokumentów audytowych. Przetłumaczone zostaną raporty okresowe, bieżące, jak i doniesienia mediów w dziedzinie finansów, inwestycji czy ekonomii.

Tłumaczenia prawnicze i administracyjne

Tłumaczenia prawnicze, które wykonuje biuro tłumaczeń Olsztyn obejmują szeroki wachlarz materiałów, często na wysokim poziomie trudności. Tylko doświadczony tłumacz z języka angielskiego na polski poradzi sobie z prawidłowym przekładem. Tłumaczenia wykonywane są w dziedzinie prawa międzynarodowego, prawa państwowego lub prawa administracyjnego, prawa cywilnego czy prawa karnego.

Aby zajmować się tłumaczeniami prawniczymi, biuro tłumaczeń Olsztyn musi zatrudniać specjalistę zaznajomionego ze specyfiką prawa w konkretnym kraju. Jest to niezbędne dla wysokiej jakości tłumaczeń. Wiedza merytoryczna jest niezbędna.

Tłumaczenia budowlane, przemysłowe i techniczne

Tłumaczenia techniczne wymagają dodatkowego pogłębiania wiedzy z dziedziny tłumaczonych materiałów. Kompetencje tłumacza mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa inwestycji, jak i prawidłowości podpisywanych kontraktów. Dobrze, aby tłumacz zawęził swoją specjalność do konkretnego obszaru budowlanego, przemysłowego czy technicznego, co zagwarantuje pogłębienie słownictwa z danej dziedziny.

Precyzyjne i profesjonalne tłumaczenia

Biuro tłumaczeń Olsztyn wykonuje najlepsze tłumaczenia raportów giełdowych, jak i wielu innych dokumentów wpływających na pracę firm z wielu branż. Tłumacz na polski z angielskiego zapewnia dostarczenie precyzyjnych i profesjonalnie wykonanych tłumaczeń zgodnych ze stanem rzeczywistym.