Kategorie
Blog

Dlaczego profesjonalizm tłumacza nie jest do zastąpienia?

Usługi tłumaczeniowe, a profesjonalizm tłumacza

Wartość rynku tłumaczeń w Polsce prawdopodobnie przekracza już miliard złotych. Udział nowych technologii w obszarze tłumaczeń również rośnie, ale tłumacze nie boją się konkurencji. Wpisanie dokumentu w przeglądarce z poleceniem „tłumacz z języka polskiego na angielski” często pozwala na pewien rekonesans tekstu… ale nadal nie zastąpi żywego tłumacza.

Wymagane kompetencje

Tłumaczenie może wymagać wielu kompetencji. Przyda się dostrzegania głębi kulturowej. W odbiorze tekstu liczy się wrażenie spójności, pewnej wymowy i stylu tego tekstu. Doświadczenie i kompetencje tłumacza pozostają niezastąpione.
To właśnie te cechy tłumaczenia, których wciąż nie da się zastąpić, składają się na profesjonalizm tłumacza. Chodzi o kompetencje językowe, o znajomość słownictwa i gramatyki, z ortografią i interpunkcją włącznie. Chodzi też o wiedzę techniczną i o znajomość różnych aspektów rzeczywistości.

Dobry tłumacz ciągle doskonali się

Tłumaczenie jest procesem, który wymaga obecności tłumacza. Ono wymaga pracy twórczej, pracy badawcze, a nawet faktograficznej. To jest praca z tekstem na wielu płaszczyznach odbioru i rozumienia tekstu. W procesie przekładu tłumacz użycza tekstowi swoje własnej świadomości i percepcji i konstruuje tłumaczenie opierając się na własnej wiedzy.
Tłumacz często się przy tym uczy. Na przykład, tłumacząc katalog produktów, uczy się nie tylko ich nazw, lecz zastosowania, różnic w budowie, zasad konstrukcji, parametrów. Maszyny wciąż tego nie potrafią. Dlatego tłumacz nawet jeśli dużo więcej pracuje przy edycji tekstów albo przy obróbce graficznej plików, wciąż jest niezastąpiony.