Tłumaczenia prawnicze – specjalizacja w dziedzinie prawa i administracji

Tłumaczenia prawnicze stanowią obszerną część tłumaczeń specjalistycznych o zróżnicowanym, często bardzo wysokim stopniu trudności. To wynika nie tylko z dużej liczby różnych dziedzin prawa, ale też ze względu na ogromną liczbę zagadnień podlegających regulacjom prawnym, np. różnych gałęzi gospodarki.

Ujmując tę kwestię ogólnie, tłumacz może wykonywać tłumaczenia w dziedzinie prawa międzynarodowego, prawa państwowego lub prawa administracyjnego, tłumaczenie w dziedzinie prawa cywilnego lub prawa karnego.

W przypadku różnych dziedzin będących przedmiotem regulacji stanowionego prawa mówimy o podsystemach prawa. Stąd mamy prawo budowlane, prawo bankowe, prawo autorskie, prawo dot. ochrony środowiska, ale też prawo rodzinne i prawo pracy.

Dodatkowywm wyzwaniem dla tłumacza jest też zróżnicowanie systemów prawa w różnych krajach. Prawo stanowione poszczególnych krajów europejskich, na rozwój którego istotny wpływ miało prawo rzymskie, nie jest jednolite. Systemy prawne poszczególnych krajów często znacznie się różnią, co sprawia, że tłumaczenie prawnicze wymaga nie tylko kompetencji językowych, ale i obszernej wiedzy merytorycznej z zakresu prawa.

Oprócz tego tłumaczenia prawnicze mogą dotyczyć przekładu z różnych systemów prawnych, np. systemy prawne krajów anglosaskich oraz wielu krajów byłej Wspólnoty Brytyjskiej polegają najczęściej na prawie zwyczajowym (common law) i prawie rozstrzyganym w oparciu o poczucie słuszności (equity). Nie jest to jednak stałą zasadą, bo jeden ze stanów USA (Luizjana), Portoryko będące pod jurysdykcją Stanów Zjednoczonych, czy kandyjska prowincja Quebec korzystają z systemów prawa wzorowanych na systemach europejskich.

Tłumaczenia aktów prawnych

Tłumaczenie umów handlowych

Tłumaczenie dokumentów administracyjnych

Tłumaczenie w postępowaniu karnym

Tłumaczenie w postępowaniu cywilnym

 • ustawy i rozporządzenia
 • protokoły i orzeczenia
 • decyzje administracyjne
 • opinie prawne i interpretacje
 • pełnomocnictwa
 • dokumenty inspekcji
 • spory i arbitraż
 • korespondencja handlowa
 • umowy i kontrakty
 • decyzje administracyjne
 • prawo budowlane
 • prawo nieruchomości
 • akty prawa miejscowego
 • projekty unijne
 • pisma procesowe
 • dokumenty spadkowe
 • akty notarialne
 • wypisy z rejestrów
 • pisma urzędowe