Tłumaczenia techniczne – specjalizacja w dziedzinie nauki i techniki

Tłumaczenia techniczne stanowią obszerną część tłumaczeń specjalistycznych o bardzo wysokim stopniu trudności. Tłumaczenie tekstów technicznych często wymaga posiadania lub uzupełnienia wiedzy technicznej z dziedziny tłumaczonego dokumentu.

Profesjonalizm tłumaczenia jest tutaj nie tylko wypadkową kompetencji tłumacza, znajomości języka i specjalistycznego słownictwa, ale i posiadania i stałego uzupełniania wiedzy specjalistycznej. Nierzadko wybrany tłumacz specjalizuje się wyłącznie w wąskiej dziedzinie nauki wykonując najcześciej tłumaczenia w jednej lub kilku pokrewnych dziedzinach. Fakt, że tłumacz wykonuje najcześciej tłumaczenia w wybranym obszarze np. tłumaczenia tekstów medycznych, z dziedziny biologii i biotechnologii, albo tłumaczenia dla branży elektroenergetycznej, z dziedziny automatyki, elektroniki jest zaletą i silną stroną tłumacza. Zawężenie specjalizacji tłumaczeń działa na rzecz profesjonalizmu tłumacza.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że tego typu specjalizacje tłumacza j. angielskiego tekstów technicznych wynika z dynamicznego rozwoju wybranych sektorów gospodarki i transferu wiedzy i technologii. To właśnie rozwój informatyki i robotyki, medycyny, albo odnawialnych źródeł energii sprawia, że do tłumaczenia tekstów w tych dziedzinach bardzo często poszukuje się profesjonalnych tłumaczy.

Precyzja i profesjonalizm będące pochodnymi wiedzy i doświadczenia mają ogromne znaczenie w przypadku tłumaczeń technicznych. Poziom trudności tłumaczeń technicznych wymaga również często konsultacji treści i wiedzy eksperckiej, pracy zespołowej, których celem jest precyzja tłumaczeń technicznych i pełen profesjonalizm.

Tłumaczenia marketingowe

Tłumaczenia dla przemysłu

Tłumaczenia w branży elektroenergetycznej

Tłumaczenia w branży Budowlanej

Tłumaczenia w transporcie

 • katalogi produktów
 • foldery reklamowe
 • opisy produktów
 • artykuły branżowe w prasie
 • specyfikacje i instrukcje
 • instrukcje obsługi
 • specyfikacje
 • karty produktów
 • audyty obszarów produkcji
 • raporty z badań
 • zielona energia
 • schematy
 • specyfikacje
 • kosztorysy
 • decyzje administracyjne
 • dokumenty transportowe
 • faktury i specyfikacje
 • oświadczenia i deklaracje
 • dokumenty celne
 • listy przewozowe