Cennik

Cena jednej strony tłumaczeniowej w zależności od czasu realizacji

  • Tryb standardowy (4 dni) - 62 PLN
  • Tryb pilny (2 dni) - 72 PLN
  • Tryb ekspresowy (1 dzień) - 84 PLN

Ceny netto są jednocześnie cenami brutto. Faktury są zwolnione ze stawki „Vat” (stawka zw.) i opatrzone adnotacją „Podatnik zwolniony podmiotowo na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług”.

Strona tłumaczeniowa jest standardową jednostką wyceny pracy tłumacza. Jest to 1800 znaków (ze spacjami – stąd skrót zzs) tekstu źródłowego. Każdą rozpoczętą stronę liczy się jak pełną, jeśli ma ponad 1000 znaków. Jeśli znaków jest mniej, dla celów rozliczenia przyjmuje się pół strony, o ile warunki stałej współpracy nie stanowią inaczej.

Czas realizacji jest określony indywidualnie w ofercie tłumaczenia konkretnego dokumentu i jest liczony od momentu potwierdzenia przyjęcia zlecenia do realizacji przez tłumacza.

Czas realizacji podany w cenniku ma charakter orientacyjny i podlega indywidualnej weryfikacji w procesie wyceny na podstawie stopnia złożoności tekstu i trybu pracy.

W ofercie zawarty jest możliwie najkrótszy czas realizacji potrzebny dla realizacji tłumaczenia najwyższej jakości.

W przypadku dłuższych dokumentów czas realizacji wydłuża się stosownie o dzień na każde kolejne 5-10 stron w zależności od trybu realizacji i złożoności tekstu.

Przelew na podstawie faktury na warunkach uzgodnionych z kontrahentem