Tłumaczenia ekomiczne – specjalizacja w dziedzinie ekonomii i finansów

Tłumaczenia ekonomiczne, które często określa się mianem tłumaczeń biznesowych to tłumaczenia specjalistyczne o zróżnicowanym, często wysokim stopniu trudności.

Tłumaczenia biznesowe wymagają wysokich kompetencji tłumacza tekstów ekonomicznych i biznesowych j. angielskiego. To nie tylko biegła znajomości j. angielskiego. Zakres używanego słownictwa obejmuje nie tylko ekonomię, ale i różne dziedziny wiedzy związane przeplatające się w danym tłumaczeniu, związane na przykład z profilem firmy lub instytucji będącej autorem lub odbiorcą danego dokumentu.

Profesjonalny tłumacz tekstów biznesowych posiada gruntowną wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i księgowości i innych pokrewnych dziedzin. Wiedza ekonomiczna i doświadczenie biznesowe to tylko część kompetencji. W zależności od tłumaczenia, może to być potrzebna znajomość prawa cywilnego, kodeksu spółek handlowych, prawa arbitrażowego, i to często w kontekście systemu prawnego konkretnego kraju.

Nie bez znaczenia jest też doświadczenie związane z rzeczywistością funkcjonowania branży danej firmy na wybranym rynku, znajomość specyficznego słownictwa danej branży z obszaru technologii produkcji i produktu oraz obowiązujących standardów i regulacji dla danego produktu, usługi, czy całej gałęzi gospodarki.

Interdyscyplinarny charakter tłumaczeń biznesowych wiąże się z koniecznością ujęcia wielu aspektów w takich tłumaczeniach, od pełnego odzwierciedlenia informacji w aspekcie ekonomicznym i prawnym, poprzez zachowanie stosownego stylu i funkcji dokumentu, po uwzględnienie specjalistycznego żargonu i charakteru dokumentu.

Tłumaczenie dokumentów księgowych

Tłumaczenie dokumentów finansowych

Tłumaczenie relacji inwestorskich

Tłumaczenia biznesowe

 • korespondencja bieżąca
 • sprawozdania zarządu
 • dokumenty księgowe
 • wnioski kredytowe
 • kosztorysy
 • sprawozdania okresowe
 • dokumenty przetargowe
 • opracowania branżowe
 • analizy i raporty
 • oferty i umowy
 • prospekty emisyjne
 • analizy finansowe
 • raporty okresowe
 • raporty bieżące
 • aktualności i media
 • umowy i kontrakty
 • biznes plany
 • analizy SWOT
 • kosztorysy
 • dokumenty audytowe