Kategorie
Blog

Specyfikacja rodzajów tłumaczeń

Tłumaczenie wierne czy piękne?

Francuski pisarz epoki oświecenia Voltaire, znany jest z takiej oto sentencji: „Tłumaczenia są jak kobiety – albo piękne, albo wierne.”
Mógł przecież powiedzieć, że często jest jak mężczyzna, albo nie do końca zrozumiałe, albo właściwie mało praktyczne. Tym żartem można zilustrować różnice specyfiki realizacji tłumaczeń literackich i tłumaczeń technicznych.

Style pracy tłumacza

Mamy specjalizację techniczną i literacką, które są dwoma przeciwstawnymi stylami pracy. Mogłoby się wydawać, że tłumacz wybiera między jedną, a drugą strategią tłumaczenia w zależności od rodzaju tekstu.

W tłumaczeniu tekstu literackiego czerpiemy z bogactwa języka, pracujemy kreatywnie. Nasze tłumaczenie będzie wypełniać różnorodne funkcje. Tu jest sztuka i rozrywka, publicystyka, marketing. Tu jakość tłumaczenia literackiego ma wpływ na wydźwięk estetyczny i percepcję odbiorców.

Natomiast, tłumaczenia techniczne, czy. np. tłumaczenie sprawozdania z działalności zarządu będzie miało inne kluczowe zadanie. Ono ma wiernie odzwierciedlać informacje i dane. Jakość tłumaczenia technicznego wydaje się wynikać z jego wierności faktograficznej. W przypadku tłumaczenia technicznego, lekkie pióro i bogaty styl pisarski schodzą na dalszy plan. Nie ma tutaj miejsca na twórczą interpretację. Konieczne jest ścisłe trzymanie się oryginału.

Rozpiętość językowa tłumaczeń

Rozpiętość pomiędzy tym, co w języku podlega ocenie estetycznej, a tym co istotne ze względu na fakty tworzy niezwykle złożony gradient. Ciężko zaprzeczać estetycznym wymiarom rysunków technicznych, magii nienagannie odrysowanych tabel. Style, standardy, staranność. To decyduje o estetyce tłumaczenia technicznego. Nie sposób też odmówić prawa do struktury utworom pięknym. Praca związana z edycją tekstu: interpunkcja, stylistyka, spójność. Do tego dochodzą czcionki i formatowanie struktury tekstu. Tu jest sporo naukowej ścisłości.

Dlatego spojrzenie w aspekcie tłumaczenie piękne czy wierne to jedno z wielu spojrzeń na próbę zdefiniowania pytania: Co to znaczy profesjonalne tłumaczenie? Na pewno kryteria mogą być złożone i zróżnicowane. Dużo zależy od tego, jakie to tłumaczenie. Czego ono dotyczy i komu będzie potrzebne.

Kategorie
Blog

Dlaczego profesjonalizm tłumacza nie jest do zastąpienia?

Usługi tłumaczeniowe, a profesjonalizm tłumacza

Wartość rynku tłumaczeń w Polsce prawdopodobnie przekracza już miliard złotych. Udział nowych technologii w obszarze tłumaczeń również rośnie, ale tłumacze nie boją się konkurencji. Wpisanie dokumentu w przeglądarce z poleceniem „tłumacz z języka polskiego na angielski” często pozwala na pewien rekonesans tekstu… ale nadal nie zastąpi żywego tłumacza.

Wymagane kompetencje

Tłumaczenie może wymagać wielu kompetencji. Przyda się dostrzegania głębi kulturowej. W odbiorze tekstu liczy się wrażenie spójności, pewnej wymowy i stylu tego tekstu. Doświadczenie i kompetencje tłumacza pozostają niezastąpione.
To właśnie te cechy tłumaczenia, których wciąż nie da się zastąpić, składają się na profesjonalizm tłumacza. Chodzi o kompetencje językowe, o znajomość słownictwa i gramatyki, z ortografią i interpunkcją włącznie. Chodzi też o wiedzę techniczną i o znajomość różnych aspektów rzeczywistości.

Dobry tłumacz ciągle doskonali się

Tłumaczenie jest procesem, który wymaga obecności tłumacza. Ono wymaga pracy twórczej, pracy badawcze, a nawet faktograficznej. To jest praca z tekstem na wielu płaszczyznach odbioru i rozumienia tekstu. W procesie przekładu tłumacz użycza tekstowi swoje własnej świadomości i percepcji i konstruuje tłumaczenie opierając się na własnej wiedzy.
Tłumacz często się przy tym uczy. Na przykład, tłumacząc katalog produktów, uczy się nie tylko ich nazw, lecz zastosowania, różnic w budowie, zasad konstrukcji, parametrów. Maszyny wciąż tego nie potrafią. Dlatego tłumacz nawet jeśli dużo więcej pracuje przy edycji tekstów albo przy obróbce graficznej plików, wciąż jest niezastąpiony.